TV thân thiện môi trường

Hình như, nó sẽ được cậu học sinh lớp 3R trường phổ thông số 67 xây dựng vào năm 2024