Center in Hà Nội

Một số thông tin về Trung Tâm

Nhiệm vụ

Bằng các biện pháp tuyên truyền, giáo dục và phổ biến kiến thức để nâng cao nhận thức, tăng cường nhận thức tích cực của người dân Việt Nam về việc sử dụng hòa bình năng lượng nguyên tử nói chung và xây dựng máy điện hạt nhân đầu tiên của Liên bang Nga tại tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam nói riêng.

-Nhằm nâng cao chất lượng khoa học, đổi mới, công nghệ và giáo dục trong các lĩnh vực của khoa học tự nhiên như vật lý, khoa học máy tính, thiên văn học ..

-Nhằm mục đích cải thiện hệ thống đào tạo khoa học, giáo dục, sư phạm cũng như nhân sự trong các lĩnh vực quan trọng đối với sự phát triển của ngành công nghiệp hạt nhân tại Liên bang Nga cũng như tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa của Việt Nam bằng cách sử dụng các kinh nghiệm và kiến thức của Nga trong lĩnh vực này.

 

Lịch sử phát triển

27/3/2002
Ký Kết Hiệp định hợp tác sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình giữa chính phủ Liên Bang Nga và Chính phủ CHXHCN Việt nam.

3/10/2011
Ký kết bản ghi nhớ về việc thành lập Trung Tâm Thông Tin năng lượng nguyên tử tại ĐHBK Hà Nội giữa Cơ quan Năng lượng nguyên tử Nga Rosatom và Bộ Giáo dục & Đào tạo, CHXHCN Việt nam.

21/11/2011
Ký kết hợp đồng xây dựng Trung Tâm Thông Tin năng lượng nguyên tử giữa ĐHBK Hà Nội và Cơ quan Năng lượng nguyên tử Nga Rosatom.

26/7/2012
Gặp gỡ đại diện của Cơ quan Năng lượng nguyên tử Nga Rosatom và ĐHBK Hà Nội về việc xây dựng Trung Tâm Thông Tin năng lượng nguyên tử.

15/8/2012
Bắt đầu xây dựng Trung Tâm Thông Tin năng lượng nguyên tử.

7/12/2012
Lễ Khai mạc Trung Tâm Thông Tin năng lượng nguyên tử.

Điện thoại thân thiện môi trường

Hình như, nó sẽ được cậu học sinh lớp 3N trường phổ thông số 261 xây dựng vào năm 2024