Center in Hà Nội

Liên hệ

Lịch thăm quan:
Thứ hai — Thứ sáu:
800-1700
Thứ bảy:
800-1200
Phòng 228-Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Số 1, Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Телефоны:
+ 84 4 3623 1721
e-mail:
icone@hust.edu.vn

Địa chỉ liên hệ:

Phòng 228-Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Số 1, Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: + 84 4 3623 1721
Fax: + 84 4 3623 1722
Email: icone@hust.edu.vn, icone.vn@gmail.com

Thành viên Trung tâm:

- Giám Đốc Hà Mạnh Thư - Quản trị hệ thống: Hoàng An Nghĩa - Quản trị viên:

-Hotline 094 375 1976

Flori-Flame

Hình như, nó sẽ được cậu học sinh lớp 2C trường phổ thông số 6 xây dựng vào năm 2030